KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

“İSTİKLAL MARŞI’NIN BİR MISRA VEYA KITASINI RESİMLE ANLATMA” YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:

“İstiklal Marşı’nın Bir Mısra veya Kıtasını Resimle Anlatma” Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

Millî birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın uyandırdığı duygu ve düşüncelerin resim çizerek anlatılmasıdır. Bu bağlamda yapılan resimde, İstiklal Marşı’nın bir kıtası ele alınacaktır.

YARIŞMANIN AMACI:

Milli birlik ve beraberliğimizin, bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yılında millî birlik ve beraberlik şuurunu geliştirmek, İstiklal Marşımızın öneminin kavranmasını sağlamak, İstiklal Marşı’nın ruhunu resim sanatıyla anlatarak bu konuda farkındalık oluşturmak.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışmaya 15 yaş ve üzeri ülke geneli bütün gençler katılabilecektir.

YARIŞMANIN GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya katılacak olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Kopya olduğu tespit edilen eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
 • Resimler 35 X 50 ebadında resim kâğıdına çizilecektir.
 • Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 • Yarışmaya gönderilecek eserlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt köşesinde Tablo-1’de yer alan etikete yer verilecektir. Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
 • Resimler, sadece paspartulanarak, iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip gönderilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 • Eserler, 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 17.00’a kadar elden ve posta yoluyla teslim edilecektir. Bu tarih ve saatten sonra teslim edilecek eserler kabul edilmeyecektir.
 • Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yarışma şartnamesinde belirtilen tarihlerde açıklanacaktır.
 • Eserlerin postada görebileceği zararlardan ve postadan doğabilecek gecikmeden Başkanlığımız sorumlu değildir.
Eserin Arkasına Yapıştırılacak Olan Etiket – (Tablo 1)
Yarışmacının
Adı ve Soyadı: 
T.C. Kimlik Numarası: 
Adresi: 
Telefon Numarası: 
 • Katılımcılar www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tradreslerinden, “Katılım Formu” ve “Yarışma Şartnamesi” ne ulaşabilirler.
 • Resimlerin aslı (orijinali) ve katılım formu elden, posta veya kargo aracılığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine teslim edilecektir.
 • Yarışmaya katılacak eserler, Seçici Kurul tarafından aşağıdaki kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir.
Resimlerin Değerlendirme ÖlçütleriPuan Derecesi
Amaca uygunluk, ilgili değerleri resimlerle ifade edebilme20 puan
Resimlerde kullanılan çizim tekniğinin uygunluğu20 puan
Resimlerdeki yaratıcılık20 puan
Resimlerin görselliği20 puan
Resimlerin kompozisyonu20 puan
Toplam100 puan
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ
1Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmanın sosyal medyada duyurulması 
2Yarışmaya katılan eserlerin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine son gönderilme tarihi24 Eylül 2021
3Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması01 Ekim 2021
4Ödül Töreni18 Ekim 2021
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4.000 TL
İkinci3.000 TL
Üçüncü2.000 TL
Mansiyon1.000 TL
SEÇİCİ KURUL
Ümit PARSIL
Süleyman FİKİRDEŞİCİ
Mehmet Akif ORÇAN

GENEL HÜKÜMLER

 • Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.