KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

“ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF BESTELERİ” SES YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:                                                       

“Âşık Mahzuni Şerif Besteleri” Ses Yarışması.

YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmanın konusu, ünlü halk ozanı Âşık Mahzunî’ye ait türküleri seslendirme yarışması olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN AMACI:

 1. Âşık Mahzunî Şerif’in miras alarak günümüze kadar sürdürdüğü ve devamlılığını sağladığı geleneğin tanınmasını ve sürdürülmesini özendirmek,
 2. Ses yeteneği olan insanlarımızı tespit ederek onların gelişimini desteklemek,
 3. Âşık Mahzunî’nin şiirden besteye dönüşen eserlerinin tanıtımını sağlamak ve Türk halk müziğini sevdirmek.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışmaya, ülke genelindeki sesine güvenen, türkülere ilgi duyan 15 yaş üstü bütün sanatseverler katılabilecektir.

YARIŞMANIN KATILIM ŞARTLARI

 1. Yarışma, halk ozanımız Âşık Mahzuni Şerif’in eserlerinin seslendirilmesi şeklinde olacaktır. Yarışmacı Âşık Mahzuni Şerif’in bir eserini müzikle icra edecektir. Yarışmacının enstrüman çalma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 2. Farklı eser seçenler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Seslendirmeler, Türk Halk Müziği formunda yapılacaktır. Türkülerin icra süresi 5 dakikadan fazla olmayacaktır. Her yarışmacı, bir türkü ile katılacaktır.
 4. Bütün yarışmacılar eserlerini görüntülü video olarak, ses düzeni ve mikrofon kullanmadan sadece yalın sesle kayda alacaktır.
 5. Kayıtlar, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar video kaydı olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 6. Bu tarihten sonra gönderilen kayıtlar dikkate alınmayacaktır.
 7. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması Finaline katılmaya hak kazananlar 01 Ekim 2021 tarihinde www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
 • Değerlendirme Kriterleri:

Tartım (Ritim)                                                    :20 puan

Tonlama (Entonasyon)                                        :20 puan

Notasyon (Notaya uygun icra)                            :20 puan

Teknik                                                                 :20 puan

Stil özelliklerine uygun icra                                :20 puan
Toplam                                                                :100 puan

 1. Yarışmacı hangi eserle kayıt göndermiş ise sonraki aşamaya da aynı eserle devam edecektir. Ancak Final yarışmasına katılmaya hak kazanan yarışmacıların arasında aynı eseri okuyan birden fazla kişi bulunması durumunda, yarışmacının rızası alınarak, Jüri heyetinin onayıyla farklı bir eser seslendirilebilecektir.
 2. Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 3. Seslendirilen eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 4. Yarışma 2 aşamada tamamlanacaktır.
 5. Ön Elemeler: Kayıtlar incelenecek ve jüri tarafından uygun görülen yarışmacılardan 10 kişi Finale davet edilecektir. (01 Ekim 2021)
 6. Final: Final yarışmasına katılma hakkı kazanan 10 yarışmacı, seyirci ve jüri karşısında, saz heyetiyle 14 Ekim 2021 Perşembe günü saat 19.00’da canlı olarak performanslarını sergileyecektir. Burada birinci, ikinci, üçüncü ve mansiyon belirlenecektir.
 7. Final yarışmasının yapılacağı gün (14 Ekim 2021 Perşembe, saat: 14.00-17.00 arası) yarışmacılarla prova yapılacaktır.
 8. İl dışından yarışmaya katılanların seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ
1Yarışmanın duyurulması 
2Katılım Formunun doldurularak video kaydının sisteme yüklenip www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerine gönderilme son tarihi24 Eylül 2021  
3Finale katılmaya hak kazananların duyurulması1 Ekim 2021
4Final Yarışması14 Ekim 2021
5Ödül Töreni18 Ekim 2021
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4000 TL+ Plaket
İkinci3000 TL+ Plaket
Üçüncü2000 TL+ Plaket
Mansiyon1000 TL+ Plaket
SEÇİCİ KURUL
Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL
Doç. Dr. Seher ATMACA
Öğrt. Gör. Alper ŞAKALAR

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 2. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 4. Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.

TAKVİM

 1. Yarışmaya son katılım tarihi 24 Eylül 2021’dir.
 2. Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması 14 Ekim 2021 tarihinde final yapılarak sonuçlandırılacaktır.
 3. Yarışmaların ödülleri 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
 4. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yarışma şartnamesinde belirtilen tarihlerde açıklanacaktır.