KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(18-22 Ekim 2021)

Yunus Emre’ye ve Mehmet Akif Ersoy’a Saygıyla…

MADDE 1- ETKİNLİĞİN AMACI

 1. Özelde şairler ve yazarlar şehri Kahramanmaraş’ın, genelde ise Türk edebiyatının şiir ve edebiyat ortamına zenginlik ve hareketlilik kazandırmak amacıyla bu alanda üretkenliği teşvik etmek,
 2. UNESCO tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Yunus Emre’nin edebî misyonunun, millî ve evrensel felsefesinin daha yakından tanınmasını sağlamak,
 3. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Millî Şairimizin edebiyat, kültür ve tefekkür dünyamızdaki misyonunun başta gençlerimiz olmak üzerehalkımız tarafından daha yakından tanınması, şiirlerinin sevdirilmesi ve benimsenmesini sağlamak,
 4. Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlı edebiyatçıların modern Türk edebiyatına yaptığı gözle görülür katkıların sonucu yeni yetişen yazarlar, şairler ve halk ozanlarıyla geleneğin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kahramanmaraş’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilmesini sağlayacak alt yapı çalışmalarını güçlendirmek,
 5. Şiir ve edebiyat severleri ulusal ve uluslararası bir zeminde buluşturmak,
 6. Gençleri şiir okumaya; şiir, deneme ve mektup yazmaya özendirmek, yazarlığın yaygın bir tutum hâline gelmesine katkı sağlamak, genç yazar/şair adaylarının sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri uygun ortam ve fırsatları hazırlamak,
 7. Şehrimizde yetişerek Türk edebiyatına, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Dolunay, İkindiyazıları gibi edebiyat dergiciliğinin özgün örneklerini ortaya koymanın yanı sıra şiir, öykü, deneme vb. alanlarda yetkin eserlerin zuhur etmesine öncülük eden Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç, Şevket Bulut, Şevket Yücel ve Tahsin Yücel gibi isimlerin tanınmasını, okunmasını ve izlenmesini sağlamak,
 8. Karacaoğlan’dan günümüze uzanan bir çizginin taşıyıcıları olarak Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Yener, Hayati Vasfi Taşyürek, Kul Ahmet, Derdiçok, Dostozan gibi isimlerle geniş toplum kesimlerinde karşılık bulan Türk halk edebiyatı geleneğinin tanıtılmasına ve devamlılığının sağlanmasına imkân hazırlamak.

MADDE 2- ETKİNLİĞİN DAYANAĞI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

MADDE 3- ETKİNLİĞİN KAPSAMI

 • Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri
 1. Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
 2. Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
 3. Yılın Romanı Ödülü,
 4. Yılın Çocuk Edebiyatı Kitabı Ödülü,
 5. Yılın Yedi Güzel Adam Anısına Edebiyat Dergisi Ödülü,
 6. En başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)
 7. En başarılı Mehmet Akif Ersoy Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)

vermek suretiyle sanat emeğini takdir, sanatçıları teşvik etmektir.

Şiir, Mektup, Deneme Yazma ve Resim Yapma Yarışmaları:

 1. Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirine Nazire” Şiir Yazma Yarışması.
 2. Lise Öğrencileri Arası “Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma” Yarışması. (Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Aşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Ali Kutlay)
 3. Lise Öğrencileri Arası “Çağımızın Asım’ı Olmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.
 4. Yetişkinler Arası “Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.
 5. Yetişkinler Arası “Yunus’un Sesi” Temalı Şiir Yazma Yarışması.
 6. Yetişkinler Arası “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy’un Gözüyle Bakmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.
 7. 15  ve Üzeri  Yaş Grubu “İstiklal Marşı’nın Bir Mısra veya Kıtasını Resimle Anlatma” Yarışması.
 • Şiir Okuma Yarışmaları
 1. İlkokul Öğrencileri Arası “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma” Yarışması
 2. Lise Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması
 3.  Yabancı Uyruklu Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirlerini Güzel Okuma” ve Yabancı Uyruklu Lise Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması
 • Ses Yarışması
 •  “Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması”
 • “Film Yarışması”

12. “Uluslararası Kısa Film Yarışması”

 • İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Panel, Oturum, Dinletiler:

Etkinlikler, 18-22 Ekim 2021 tarihlerinde 5 gün devam edecektir. Programlar Yunus Emre ve Türkçe; Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı üzerine yapılacaktır. Ayrıca UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve 2020 Yılı Edebiyat Gündemi üzerine oturumlar yapılacaktır.

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 1. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri 18 Ekim 2021 Pazartesi günü başlayıp 22 Ekim 2021 Cuma günü sona erecek ve program 5 güne yayılacak etkinliklerden oluşacaktır.
 2. Programa en az 24 yerli, 6 yabancı şair, yazar ve ozan “şiir, deneme, öykü ve türkü okumaları” için davet edilecektir.
 3. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerinde ayrıca Kahramanmaraş sınırları içerisinde bulunan Millet Konakları ve en az 20 okulda edebiyatçıların katılacağı okumalar ve edebiyat atölyeleri yapılacaktır.
 4. Konuk ve panel konusu seçimlerini, Düzenleme Kurulu ile Danışma Kurulu gerçekleştirecektir.
 5. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 6. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 7. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 8. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 9. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 10. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.

MADDE 5- ŞARTNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.

MADDE 6- ÖDÜLLER/ TELİFLER

 1. Edebiyat Ödülleri

Yılın Şiir Kitabı Ödülü                                                              : 10.000 TL

Yılın Öykü Kitabı Ödülü                                                          : 10.000 TL

Yılın Romanı Ödülü                                                                  : 10.000 TL

Yılın Çocuk Edebiyatı Kitabı Ödülü                                       : 10.000 TL

Yılın Yedi Güzel Adam Anısına Edebiyat Dergisi Ödülü      : 10.000 TL

En başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)       : 10.000 TL

En başarılı M. Akif Ersoy Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)     : 10.000 TL

 • İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat ve Şiir Günleri Şiir, Mektup ve Deneme Yazma Yarışmaları:
 • Lise Öğrencileri Arası “Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma” Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirine Nazire” Şiir Yazma Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Lise Öğrencileri Arası “Çağımızın Asım’ı Olmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Yetişkinler Arası “Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Yetişkinler Arası “Yunus’un Sesi” Temalı Şiir Yazma Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Yetişkinler Arası “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy’un Gözüyle Bakmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • 15 Yaş ve Üzeri “İstiklal Marşı’nın Bir Mısra veya Kıtasını Resimle Anlatma” Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Şiir Okuma Yarışması
 • İlkokul Öğrencileri Arası “İstiklal Marşını Güzel Okuma” Yarışması

Birincilik               : 3.000 TL

İkincilik                : 2.000 TL

Üçüncülük             : 1.000 TL

Mansiyon              : 500 TL

 • Lise Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması

Birincilik               : 3.000 TL

İkincilik                : 2.000 TL

Üçüncülük             : 1.000 TL

Mansiyon              : 500 TL

 1. Yabancı Uyruklu Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması

Birincilik               : 3.000 TL

İkincilik                : 2.000 TL

Üçüncülük             : 1.000 TL

Mansiyon              : 500 TL

 1. Yabancı Uyruklu Ortaöğretim Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması

Birincilik               : 3.000 TL

İkincilik                : 2.000 TL

Üçüncülük            : 1.000 TL

Mansiyon              : 500 TL

 • Ses Yarışmaları:
 • Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması.

Birincilik               : 4.000 TL

İkincilik                : 3.000 TL

Üçüncülük             : 2.000 TL

Mansiyon              : 1.000 TL

 • Film Yarışması
 • Uluslararası Kısa Film Yarışması

Birincilik               : 7.500TL

İkincilik                : 5.000TL

Üçüncülük             : 2.500 TL

Mansiyon              : 1.500 TL

MADDE 7- TAKVİM (18-22 Ekim 2021)

 1. Bütün yarışmalar için son katılım tarihi 24 Eylül Cuma 2021’dir
 2. İlkokullar, ortaokullar, liseler ve yetişkinler arası şiir, deneme, mektup yazma ve şiir okuma yarışması, yabancı uyruklu öğrenciler arası şiir okuma yarışması, Âşık Mahzuni Şerif Besteleri (Âşıklık Geleneği) Ses Yarışması ile uluslararası kısa film yarışması 11-15 Ekim 2021 tarihlerinde şartnamelerde belirtilen günlerde finalleri yapılarak sonuçlandırılacaktır.
 3. Yarışmaların ödülleri 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
 4. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Ödülleri 22 Ekim 2021 Cuma günü kapanış programında ilan edilecektir. Ödül alan yazarlar sonuçlar açıklanmadan önce haberdar edilecektir. Edebiyat Ödülleri, aynı gün yapılacak törende sahibini bulacaktır.
 5. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 6. Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yarışma şartnamesinde belirtilen tarihlerde açıklanacaktır.

MADDE 8- PROGRAM KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER

İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Etkinliği 5 gün sürecektir.

11 Ekim 2021 Pazartesi  :

 • İstiklal Marşını Güzel Okuma Yarışması

12 Ekim 2021 Salı           :

 • Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması

13 Ekim 2021 Çarşamba:

 • Yabancı Uyruklu Ortaokul Öğrencileri Arası Yunus Emre Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması
 • Yabancı Uyruklu Ortaöğretim Öğrencileri Arası Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması

14 Ekim 2021 Perşembe :

 • Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
 • Konser

18 Ekim 2021 Pazartesi  :

 • Açılış
 • Yarışmalar Ödül Töreni
 • Yunus Emre ve Türkçemiz Oturumları
 • Şiir Okumaları

19 Ekim 2021 Salı           :

 • Yunus Emre ve Türkçemiz Oturumları
 • Yunus Emre Tiyatrosu Gösterisi

20 Ekim 2021Çarşamba :

 • UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ve Maraş’ın Edebiyatına Genel Bakış
 • Dünyada Salgın Hastalıklar ve Edebiyata Yansımaları
 • Yazar-Okur Buluşmaları

21 Ekim 2021 Perşembe :

 • Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Oturumları
 • Mehmet Akif Ersoy Tiyatro Gösterisi

22 Ekim 2021 Cuma       :

 • Yazar-Okur Buluşmaları
 • Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Oturumları
 • 2021 Yılı Edebiyat Gündemi Değerlendirmeleri
 • Edebiyat Ödülleri Töreni
 • Konser

MADDE 9- ETKİNLİK KURULLARI ve PAYDAŞLAR

Onur Kurulu:

Mahir ÜNAL                   : Ak Parti Grup Başkan Vekili

Ömer Faruk COŞKUN    : Kahramanmaraş Valisi

Hayrettin GÜNGÖR       : Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

Prof. Dr. Niyazi CAN      : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sami ÖZGÜL   : Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü

Düzenleme Kurulu

Dr. Rüstem KELEŞ         : Kahramanmaraş Büyükşehir Bld. Genel Sekreteri

Mehmet ERTÜRKMEN  : Genel Sekreter Yardımcısı

Duran DOĞAN               : Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı

Edebiyat Ödülleri Değerlendirme Kurulu

 • Rasim ÖZDENÖREN (Öykü)
 • D. Mehmet DOĞAN (Yunus Emre)
 • Arif AY (Şiir)
 • Güray SÜNGÜ (Roman)
 • Mevlâna İdris ZENGİN (Çocuk Edebiyatı)
 • Necip TOSUN (Edebiyat Dergisi)
 • Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU (Mehmet Akif Ersoy)

Danışma Kurulu

Mevlâna İdris ZENGİN               : Şair-Yazar

Necip TOSUN                             : Yazar

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY         : Yazar (Maltepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemal TİMUR              : Yazar (Kahramanmaraş KSÜ TDE Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Mehmet Narlı                : Yazar (Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı)

Doç. Dr. Selim SOMUNCU       : Yazar (Kahramanmaraş KSÜ TDE Böl. Öğrt. Gör)

Doç. Dr. Bahtiyar ASLAN          : Şair-Yazar (Mudanya Üniversitesi)

İnci OKUMUŞ                            : Şair-Yazar

Duran BOZ                                  : Şair-Yazar

Mustafa KÖNEÇOĞLU              : Şair-Yazar

Erdoğan AYDOĞAN                  : Eğitimci-Yazar

Ramazan AVCI                           : Şair-Yazar

Yalçın YÜCEL                            : Şair-Yazar

Tayyip ATMACA                       : Şair

Serdar YAKAR                           : Yazar

Hasan EJDERHA                        : Şair-Yazar

Yasin MORTAŞ                          : Şair-Yazar-Fotoğraf Sanatçısı

Paydaşlar:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

Dernekler:

Kahramanmaraş Edebiyat ve Sanat Derneği

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi

Kültür Sanat Derneği

BİLSEK Derneği

Kahramanmaraş Âşıklar ve Ozanlar Derneği

Dergiler:

Yitiksöz, Evelahir, Alkış, Vesselam, Usare, Güzlek, Yarpuz, Hece Taşları, Mevsimler, Edebiyatın Başkenti, Sin Edebiyat, Sıradışı, Açıkkara, Feteyan, Kelamdan Kaleme, Zevahir, Destansı, Tarihi Uzunoluk, Şor, Hırgür

Yarışma Jürileri

 1. Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirine Nazire” ŞiirYazma Yarışması.
 2. Zafer SARIÖZ
 3. Cennet DAL
 4. Hacı Mehmet PAK
 5. Lise Öğrencileri Arası “Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma” Yarışması.
 6. Hümeyra AKKURT
 7. Nilüfer TEKTAŞ
 8. Uğur TOMBUL
 9. Lise Öğrencileri Arası “Çağımızın Asım’ı Olmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.
 10. Yasemin GÜL
 11. Zübeyde CANKUL
 12. Neslihan KEKEÇ
 13. Yetişkinler Arası “Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.
 14. Doç. Dr. Yakup POYRAZ
 15. Ramazan AVCI
 16. Yalçın YÜCEL
 • Yetişkinler Arası “Yunus’un Sesi” Temalı Şiir Yazma Yarışması.
 • İnci OKUMUŞ
 • Tayyip ATMACA
 • Mustafa KÖNEÇOĞLU
 • Yetişkinler Arası “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy Gözüyle Bakmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması
 • Doç. Dr. Selim SOMUNCU
 • Duran BOZ
 • Erdoğan AYDOĞAN
 • 15 Yaş ve Üzeri “İstiklal Marşı’nın Bir Mısra veya Kıtasını Resimle Anlatma” Yarışması.
 • Ümit PARSIL
 • Süleyman FİKİRDEŞİCİ
 • Mehmet Akif ORÇAN
 • İlkokul Öğrencileri Arası “İstiklal Marşını Güzel Okuma” Yarışması
 • Nazan ÇINKIR
 • Rukiye CAN
 • Aslı ZENCİR
 • Lise Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması
 • Zafer SARIÖZ
 • Hacı Mehmet PAK
 • Nilüfer TEKTAŞ
 • Yabancı Uyruklu Ortaokul Öğrencileri Arası “Yunus Emre’nin Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması
 • Sait ERDEM
 • Sedat YİNANÇ
 • Zerrin ALPAY
 •  Yabancı Uyruklu Lise Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması
 • Burçin ÇOLAK
 • Ömer DOĞAN
 • Sıdıka Şeyma BULAT
 •  Âşık Mahzuni Şerif Besteleri Ses Yarışması
 • Prof. Dr. Cengiz ŞENGÜL
 • Alper ŞAKALAR
 • Seher ATMACA
 • Uluslararası Kısa Film Yarışması
 • Tarık TUFAN
 • Vahdet KURAL
 • Nazif TUNÇ

Koordinatörler

Genel Koordinatör:

Selahaddin UĞUR

Organizasyon Koordinatörü

Harun DEDEOĞLU, İlyas KARAGEÇEN

Etkinlikler Koordinatörü

Halil İbrahim ÖZDEMİR

Edebiyat Ödülleri Süreç Sorumlusu:

Mehmet IŞIK,  Ömer YALÇINOVA

İlkokul, Ortaokul ve Liseler ve Yetişkinler Arası Yarışmalar Sorumlusu:

Mehmet IŞIK, Ramazan AVCI

Âşık Mahzuni Şerif Ses Yarışmaları Sorumlusu:

İlyas KARAGEÇEN, Aliye Büşra DAŞÇAL

Panel – Oturumlar Sorumlusu:

Mehmet IŞIK

Basın – Tasarım ve Baskı Sorumlusu:

Nazlı YAĞLICA, Ceyhun ÇOLAKKAYA

Muhasebe Sorumlusu:

Harun DEDEOĞLU, Kadir ÇAKMAK

Genel İletişim ve Sekreter

Mukaddes YETER

Sekreterya:

Programın sekretaryası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır. Yönergeye uygunluğu Sekretarya tarafından onaylanan eserler, değerlendirilmek üzere seçici kurula gönderilecektir.

EKLER