KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

“KAHRAMANMARAŞ EDEBİYAT ÖDÜLLERİ”

MADDE 1: GENEL AMAÇLAR

 1. Özelde şairler ve yazarlar şehri Kahramanmaraş’ın, genelde ise Türk edebiyatının şiir ve edebiyat ortamına zenginlik ve hareketlilik kazandırmak amacıyla bu alanda üretkenliği teşvik etmek,
 2. UNESCO tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Yunus Emre’nin edebî misyonunun, millî ve evrensel felsefesinin daha yakından tanınmasını sağlamak,
 3. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Millî Şairimizin edebiyat, kültür ve tefekkür dünyamızdaki misyonunun başta gençlerimiz olmak üzere halkımız tarafından daha yakından tanınması, şiirlerinin sevdirilmesi ve benimsenmesini sağlamak,
 4. Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlı edebiyatçıların modern Türk edebiyatına yaptığı gözle görülür katkıların sonucu yeni yetişen yazarlar, şairler ve halk ozanlarıyla geleneğin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kahramanmaraş’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilmesini sağlayacak alt yapı çalışmalarını güçlendirmek,
 5. Şiir ve edebiyat severleri ulusal ve uluslararası bir zeminde buluşturmak,
 6. Gençleri şiir okumaya; şiir, deneme ve mektup yazmaya özendirmek, yazarlığın yaygın bir tutum hâline gelmesine katkı sağlamak, genç yazar/şair adaylarının sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri uygun ortam ve fırsatları hazırlamak,
 7. Şehrimizde yetişerek Türk edebiyatına, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Dolunay, İkindiyazıları gibi edebiyat dergiciliğinin özgün örneklerini ortaya koymanın yanı sıra şiir, öykü, deneme vb. alanlarda yetkin eserlerin zuhur etmesine öncülük eden Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç, Şevket Bulut, Şevket Yücel ve Tahsin Yücel gibi isimlerin tanınmasını, okunmasını ve izlenmesini sağlamak,
 8. Özelde şairler ve yazarlar şehri Kahramanmaraş’ın, genelde ise Türk edebiyatının şiir ve edebiyat ortamına zenginlik ve hareketlilik kazandırmak amacıyla bu alanda üretkenliği teşvik etmek,
 9. UNESCO tarafından 2021 yılının “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Yunus Emre’nin edebî misyonunun, millî ve evrensel felsefesinin daha yakından tanınmasını sağlamak,
 10. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Millî Şairimizin edebiyat, kültür ve tefekkür dünyamızdaki misyonunun başta gençlerimiz olmak üzere halkımız tarafından daha yakından tanınması, şiirlerinin sevdirilmesi ve benimsenmesini sağlamak,
 11. Kahramanmaraş’ın ve Kahramanmaraşlı edebiyatçıların modern Türk edebiyatına yaptığı gözle görülür katkıların sonucu yeni yetişen yazarlar, şairler ve halk ozanlarıyla geleneğin sürdürülebilirliğini sağlamak için Kahramanmaraş’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilmesini sağlayacak alt yapı çalışmalarını güçlendirmek,
 12. Şiir ve edebiyat severleri ulusal ve uluslararası bir zeminde buluşturmak,
 13. Gençleri şiir okumaya; şiir, deneme ve mektup yazmaya özendirmek, yazarlığın yaygın bir tutum hâline gelmesine katkı sağlamak, genç yazar/şair adaylarının sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri uygun ortam ve fırsatları hazırlamak,
 14. Şehrimizde yetişerek Türk edebiyatına, Diriliş, Edebiyat, Mavera, Dolunay, İkindiyazıları gibi edebiyat dergiciliğinin özgün örneklerini ortaya koymanın yanı sıra şiir, öykü, deneme vb. alanlarda yetkin eserlerin zuhur etmesine öncülük eden Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Abdurrahim Karakoç, Bahaeddin Karakoç, Şevket Bulut, Şevket Yücel ve Tahsin Yücel gibi isimlerin tanınmasını, okunmasını ve izlenmesini sağlamak,
 15. Karacaoğlan’dan günümüze uzanan bir çizginin taşıyıcıları olarak Âşık Mahzuni Şerif, Âşık Yener, Hayati Vasfi Taşyürek, Kul Ahmet, Derdiçok, Dostozan gibi isimlerle geniş toplum kesimlerinde karşılık bulan Türk halk edebiyatı geleneğinin tanıtılmasına ve devamlılığının sağlanmasına imkân hazırlamak.

MADDE 2- ETKİNLİĞİN GENEL DAYANAĞI

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili maddeleri

MADDE 3- ETKİNLİĞİN GENEL KAPSAMI

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

 1. Yılın Şiir Kitabı Ödülü,
 2. Yılın Öykü Kitabı Ödülü,
 3. Yılın Romanı Ödülü,
 4. Yılın Çocuk Edebiyatı Kitabı Ödülü,
 5. Yılın Yedi Güzel Adam AnısınaEdebiyat Dergisi Ödülü,
 6. En başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)
 7. En başarılı Mehmet Akif Ersoy Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)

vermek suretiyle sanat emeğini takdir, sanatçıları teşvik etmektir.

MADDE 4- ETKİNLİĞİN UYGULAMA YÖNERGESİ

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri

İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri kapsamında; Yılın Şiir Kitabı Ödülü, Yılın Öykü Kitabı Ödülü, Yılın Romanı Ödülü, Yılın Çocuk Edebiyatı Kitabı Ödülü, Yılın Yedi Güzel Adam Edebiyat Dergisi Ödülü, En başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü), En başarılı Mehmet Akif Ersoy Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü) olmak üzere 7 dalda edebiyat ödülü verilecektir.

Açıklamalar:

 1. Şiir, öykü, roman, çocuk edebiyatı kitabı türünde katılacak eserlerin ilk baskısının 2020 yılında yapılmış olması; Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy kitabının 2018, 2019, 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihi itibariyle ilk baskısını yapmış olması; edebiyat dergisi ödülünün verilebilmesi için de İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri programının başladığı gün itibariyle hâlen yayınını sürdürmesi gerekmektedir.
 2. Değerlendirme Kurulu, Edebiyat Ödülleri için başvuruda bulunan eserlerin/derginin seçiminde “Dilde, düşüncede ve Sanatta Yerlilik ve Millîlik” misyonuna layık eserleri seçmeye özen gösterecektir.
 3. Ödül alacak eserleri belirlemek üzere oluşturulan Değerlendirme Kurulu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Danışma/ Düzenleme Kurulu ile koordineli olarak çalışacak olan yedi kişiden oluşur. İstifa ya da vefat nedeniyle boşalan üyeliklere Danışma veya Düzenleme Kurulu üyelerince yeni üye/üyeler belirlenecektir.
 4. “Toplu Eserler” başlığı altında tüm kitapların birleştirildiği eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Şiir, öykü, roman, edebiyat dergisi, çocuk edebiyatı kitabı ile Yunus Emre Kitabı ve Mehmet Akif Ersoy kitabı ödüllerinde, aynı döneme denk gelen ve edebiyat ödülü veren diğer kurumlardan aynı yıl içinde ödül kazanmış adaylara ödül verilmemesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ilke olarak benimsenmiştir.
 6. Değerlendirme Kurulunda görev alan kişilerin birinci derece yakınlarının eserlerinin değerlendirmeye alınmaması benimsenmiştir.
 7. Değerlendirme Kurulu başkanının yönetiminde toplanan kurul, eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından oylamaya geçer. Oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, katıldığı dalda birinci olarak belirlenir.
 8. UNESCO tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Yunus Emre’yi konu alan ve 2018, 2019, 2020 ve 30 Eylül 2021 itibariyle yayımlanan bir kitaba, Yunus Emre Anısına “En İyi Yunus Emre Kitabı” Ödülü verilecektir.
 9. Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Mehmet Akif Ersoy veya İstiklal Marşı’nı konu alan ve 2018, 2019, 2020 ve 30 Eylül 2021 itibariyle yayımlanan bir kitaba Mehmet Akif Ersoy Anısına “En İyi Mehmet Akif Ersoy Kitabı” Ödülü verilecektir.
 10. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, değerlendirme sonuçlarını 09 Ekim 2021 tarihinden önce etkinlik sekretaryasına bildirecektir.
 11. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.

Adres: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Kayabaşı Mah. Vakıftarla Cad. No: 6 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

MADDE 5- ÖDÜLLER/ TELİFLER

Yılın Şiir Kitabı Ödülü                                                              : 10.000 TL

Yılın Öykü Kitabı Ödülü                                                          : 10.000 TL

Yılın Romanı Ödülü                                                                  : 10.000 TL

Yılın Çocuk Edebiyatı Kitabı Ödülü                                       : 10.000 TL

Yılın Yedi Güzel Adam AnısınaEdebiyat Dergisi Ödülü       : 10.000 TL

En başarılı Yunus Emre Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)       : 10.000 TL

En başarılı M. Akif Ersoy Kitabı Ödülü (Jüri Özel Ödülü)    : 10.000 TL

MADDE 6- ŞARTNAMEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.

MADDE 7- TAKVİM

 1. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, değerlendirme sonuçlarını 09 Ekim 2021 tarihinden önce etkinlik sekretaryasına bildirecektir.
 2. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Ödülleri 22 Ekim 2021 Cuma günü kapanış programında ilan edilecektir. Ödül alan yazarlar sonuçlar açıklanmadan önce haberdar edilecektir. Edebiyat Ödülleri, aynı gün yapılacak törende sahibini bulacaktır.