AYŞE CAMKARA ENGİNER BİYOGRAFİ

Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2005 yılında mezun oldu. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2008 yılında “Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı’nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2014 yılında ise “Sınırları Aşmak: Türk Modernleşmesi Bağlamında Kadın Karakterlerin Kocalarını Aldattığı Romanlar Üzerine Bir İnceleme” başlıklı teziyle doktora derecesi aldı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.