DURSUN ALİ TÖKEL BİYOGRAFİ

1962 yılında Samsun’da doğdu.1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne kaydoldu ve bu bölümü 1987 yılında tamamladı. 1992 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak girdi ve bu bölümde 1994 yılında “Fütuhî Divanı / İnceleme – Metin – Sözlük” başlıklı teziyle yüksek lisans yaptı. 1998 yılında da  “Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Şahıslar Mitolojisi” başlıklı teziyle aynı bölümde doktorasını tamamladı. Yedi İklim, Yolcu, Bizim Külliye, Altınoluk, Dergah, Kaşgar, Kitap Haber, Buruciye Edebiyat, İslami Edebiyat, Diyanet gibi dergilerde çeşitli makale, öykü, deneme ve inceleme yazıları yayımlandı. Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı.