FADİME TİKBAŞ APAK BİYOGRAFİ

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi programından mezun olmuştur. Yüksek lisans tezi “Kültür, Eğitim ve Kültür Ekonomisi Kapsamında Bulmacaların İşlevleri” adını taşımaktadır. 2011 yılı Mart ayında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atanmıştır. Aynı üniversitede 2011 Eylül ayında başladığı doktora eğitimini 2017 yılı Aralık ayında “Anadolu Sahası Türk Masallarındaki Olağanüstülük Motifi ve Uygulamalı Halk Bilimi” başlıklı teziyle tamamlamıştır. 2018 yılı Eylül ayı itibarıyla Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları kültür eğitimi, kültür ekonomisi, masal ve dijital kültür çalışmalarıdır.