HAŞİM ŞAHİN BİYOGRAFİ

1978’de Bolu’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarih bölümü mezunudur. Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisansını, Marmara Üniversitesi’nde doktorasını tamamladı. 2012 yılında doçent, 2018’de profesör oldu. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi. Akademik ve popüler dergilerde, kolektif eserlerde makaleleri, Türkiye’de ve İran’da yayınlanan İslâm Ansiklopedilerinde tasavvuf tarihi üzerine maddeleri bulunmaktadır. Türklerin İslâmlaşma süreci, Selçuklu ve erken Osmanlı döneminde din-devlet ilişkileri, Osmanlı Sufiliği, Bektâşilik ve Alevîlik tarihi, seyahat tarihi konuları üzerine araştırmalarını sürdürmektedir. 2015-2018 yılları arasında Akademik İncelemeler (AID) / Journal of Academic Inquires (JAI) ve Sosyal ve Kültürel Araştırmalar (SKAD) / Journal of Social and Cultural Studies (JSCS) dergilerinin editörlüğünü yürütmüştür.