KEMAL TİMUR BİYOGRAFİ

1969 yılında Adıyaman’da doğdu. 1987’de lise, 1993’te lisans, 1995’te yüksek lisans, 2001’de doktora öğrenimini tamamladı. 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2009 tarihinde doçent, 2014 tarihinde ise profesör olarak ataması yapıldı. 2011 yılında üç ay Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Texas Üniversitesinde (University of North Texas) çalıştı ve bazı araştırmalarda bulundu. Yeni Türk Edebiyatı alanında yirmi üç kitaba imza atan Timur’un ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan yaklaşık elli civarında makalesi bulunmaktadır. Yaklaşık otuz kitap ve dergide editörlük görevinde bulundu. Alanıyla ilgili altı farklı projede yürütücü olarak görev yaptı. Hâlen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki görevini sürdürmektedir.