M. FATİH ANDI BİYOGRAFİ

1962 yılında Adana’da doğdu. 1985’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu yıl İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik hayatını “Servet-i Fünûn’a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil Değişmeleri” konulu yüksek lisans tezini 1987’de, “Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl” isimli doktora tezini ise 1993’te tamamlayarak Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yardımcı doçent, 1998’de doçent olarak sürdürdü. Denemeleri Dergâh, İzlenim, Edebiyat Ortamı, Türk Edebiyatı, Kaşgar, Türk Dili vs. dergilerde yayımlandı. Edebiyat tarihi sahasındaki ilmî makaleleri ise yayın kurulunda yer aldığı İlmî Araştırmalar dergisi ile Acun, Kültür Dünyası, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, Türk Haber, Redif, Bilim ve Aklın Işığında Eğitim, Türkiyat Mecmuası ve Türk Dili ve Edebiyatı dergisinde yer aldı.