ORHAN DOĞAN BİYOGRAFİ

1965 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1993 yılında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları ile ilgili araştırma yapmak üzere misafir öğretim görevlisi olarak Kazakistan’a gitti. 1995 yılında Rus Bilimler Akademisi Saint-Petersburg Doğu Bilimleri Enstitüsü’nün daveti üzerine Saint-Petersburg’a gitti. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda doktoraya başladı. 2000 yılında Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesinde, 2001 yılında da Türk-Kırgız Manas Üniversitesinde mesleki çalışmalarda bulundu. 2001 yılında doktor, 2006 yılında doçent unvanını aldı. Hâlen Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm başkanlığı ve aynı fakültede dekanlık görevine devam etmektedir.