KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI “ÇAĞIMIZIN ÂSIM’I OLMAK” TEMALI DENEME YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI: Lise Öğrencileri Arası “Çağımızın Asım’ı Olmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.

YARIŞMANIN KONUSU:                                             

Yarışmanın konusu, millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinden hareketle günümüz gençliğinde (Asım’ında) bulunması gereken meziyetleri ihtiva eden “Çağımızın Asım’ı Olmak” olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN AMACI:

 • Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2021 yılının “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı” ilan edilmesi dolayısıyla, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un edebiyat, kültür ve düşünce dünyamızdaki misyonunu gençlere tanıtmak;
 • Öğrencilerin, Mehmet Akif Ersoy’un düşünce dünyasından hareketle günümüz ideal Türk gençliğinde bulunması gereken meziyetler hakkında düşünmelerini, düşüncelerini yazıyla dile getirmelerini sağlamak.

YARIŞMANIN TÜRÜ: Deneme

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışmaya ülke genelindeki ortaöğretim kurumlarında  (resmî ve özel) öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

YARIŞMANIN GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
 • Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 • Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. . Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir.
 • Yarışmaya katılan şiirlerin telif hakları eser sahibine aittir. Ancak, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi eser sahibinin iznini almak kaydıyla yayımlanmaya uygun görülen denemeleri yayımlayabilir.
 • Denemeler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu ile Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderilerle yarışma tarihinden sonra gelen gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formunun tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından  2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları  www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr  adreslerinden duyurulacaktır.
 • Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
 • Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr sitesindeki  “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin”  onaylanması ve yarışma metninin belirtilen adrese eklenmesi.
ESERLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPUAN DERECESİ
İçerik, konuyu yansıtma ve yorumlama30 puan
Türkçenin etkin kullanımı30 puan
Özgünlük20 puan
Kompozisyon bütünlüğü20 puan
TOPLAM100 puan
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ 
1Millî Eğitim Bakanlığınca yarışmanın okullara duyurulması 
2Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması 
3Katılım formunun elektronik ortamda doldurularak başvuru işleminin www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden yüklenmesi için son tarih24 Eylül 2021
4Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması01 Ekim 2021
5Ödül Töreni18 Ekim 2021

o. Yarışmada dereceye girecek olan yarışmacıların ödülleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
İkinci3.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Üçüncü2.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Mansiyon1.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket

Yarışma Jürileri aşağıdaki gibidir;

Adı SoyadıGöreviGörev Yeri
Ayşe Yasemin GÜLTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniDulkadiroğlu Kadriye Çalık Anadolu Lisesi
Zübeyde CANKULTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniOnikişubat Necmettin Erbakan İmam Hatip Lisesi
Neslihan KEKEÇTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniOnikişubat Aziz Sancar Anadolu Lisesi

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve ……………………..’nda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile sosyal medya hesaplarında, basın yayın kuruluşlarında paylaşılmasına;

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için Metin Kutusu Araçları sekmesini kullanın.]

Onay veriyorum.                                                     

 ….. /…../ 2021

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı:……………………………………

VELİ İZİN BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi bulunduğum………………………………………………’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Çağımızın Âsım’ı Olmak”  konulu deneme yazma yarışmasına katılmasına izin veriyorum.

Gereğini arz ederim

Velisinin Adı Soyadı

……./……./ 2021

Öğrenci Adı Soyadı :

Okulu:

Sınıf /Şube:

*ADRES:

*TEL:

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişinin açık rızası ile doldurulabilir.

GENEL HÜKÜMLER

 • Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı alındıktan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin ve onay alındıktan sonra İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Görme engelli bireyler yarışmaya Braille alfabesi ile veya ses kaydı ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllük esasına göre serbesttir.
 • Ödüller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.
 • Yarışma bütçesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır.