KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASI

“EDEBİYAT YOLU YAZAR VE ŞAİRLERİNDEN BİRİNE MEKTUP YAZMA” YARIŞMASI.

YARIŞMANIN ADI

Ortaöğretim  Öğrencileri Arası “Edebiyat Yolu Yazar Ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma”  Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmanın konusu, Kahramanmaraş’ta bulunan Edebiyat Yolu’nda adı geçen şairlere mektup yazma olarak belirlenmiştir.

YARIŞMANIN AMACI:

 • Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir yeri olan ve Kahramanmaraş’ta bulunan “Edebiyat Yolu”ndaki tünellere isimleri verilen Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Âşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek ve Ali Kutlay’ın öğrenciler tarafından da tanıtılmasını sağlamak.
 • Öğrencileri, duyguların en etkili ve samimi bir şekilde anlatıldığı mektup türüyle yazı yazmaya teşvik etmek.

YARIŞMANIN KAPSAMI

Yarışmaya ülke genelindeki resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören tüm öğrenciler katılabilecektir.

YARIŞMANIN TÜRÜ:  Mektup yazma

DÜZENLEYEN KURUM: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi

YARIŞMANIN GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmaya her öğrenci, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki Edebiyat Yolu’ndaki tünellere isimleri verilen Kahramanmaraşlı yazar ve şairlerden (Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Erdem Bayazıt, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan, Abdurrahim Karakoç, Bahaettin Karakoç, Âşık Mahzuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek ve Ali Kutlay) birisine, kendisinin yazmış olduğu bir mektupla katılacak olup, yarışmaya katılan mektubun daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen şiirler incelemeye alınmayacaktır.
 • Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) mektupla katılabilir.
 • Mektuplar, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı yazılacak ve 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan mektubun sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 • Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • Yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin yanı sıra danışman öğretmene ve öğrencinin öğrenim gördüğü okuluna da plaket verilecektir.
 • Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin bir yakınıyla birlikte (Anne, baba veya okuldan bir öğretmen/idareci) seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır. Pandemi nedeniyle veya herhangi bir nedenle gelemeyenlerin ödülleri yarışmacının bildireceği banka hesabına gönderilecektir..
 • Mektuplar,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu ile Açık Rıza Onayı ve Veli İzin Belgesi” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderilerle yarışma tarihinden sonra gelen gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eser sahiplerinden izin almak kaydıyla basım ve yayın hakkına sahip olacaktır.
 • Katılımcılar Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formlarının tüm hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
 • Ödül alan katılımcıların beyan ve kabuller dışında hareket ettikleri anlaşılır ise elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 • Yarışmaya katılan eserler, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden oluşturulacak seçici kurul marifetiyle şartname dikkate alınarak değerlendirilecektir. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas olup eserler, seçici kurul tarafından belirlenen kıstaslar doğrultusunda değerlendirilecektir. Jürinin verdiği puanlara www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr üzerinden sonuçların ilanından sonra 2 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen hususlar jüri tarafından  2 gün içerisinde yeniden değerlendirilecek, son değerlendirme sonuçları  www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinde yeniden duyurulacaktır.
 • Yarışma sonuçları “http://www.kmedebiyatgunleri.com/”.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr  adreslerinden duyurulacaktır.
 • Ödül töreninin yeri ve saati katılımcının verdiği iletişim adresine bildirilecektir.
 • Yarışmacılardan istenen belgeler: Yarışmacı ve velisi tarafından www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tradreslerindeki  “Başvuru Formunun, Açık Rıza Onayının, Veli İzin Belgesinin”  onaylanması ve yarışma metninin belirtilen adrese eklenmesi.
ESERLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPUAN DERECESİ
Mektup yazma kurallarına uygunluk20 puan
Temanın işlenişi ve konuya hâkimiyet30 puan
Türkçenin etkili kullanımı (üslup ve anlatım)30 puan
Yazım ve noktalama kurallarının doğru kullanımı20 puan
TOPLAM100 puan
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ 
1Millî Eğitim Bakanlığınca yarışmanın okullara duyurulması 
2Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması 
3Katılım formunun elektronik ortamda doldurularak başvuru işleminin www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden yüklenmesi için son tarih24 Eylül 2021
4Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması01 Ekim 2021
5Ödül Töreni18 Ekim 2021
 • Yarışmada dereceye girecek olan yarışmacıların ödülleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
İkinci3.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Üçüncü2.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket
Mansiyon1.000 TL+Plaket+Danışman öğretmenine ve okuluna plaket

Yarışma Jürileri aşağıdaki gibidir;

Adı SoyadıGöreviGörev Yeri
Hümeyra AKKURTTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniDulkadiroğlu Anadolu Lisesi
Nilüfer TEKTAŞTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniOnikişubat Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi
Uğur TOMBULTürk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniKahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi

AÇIK RIZA ONAYI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tarafıma gerekli bilgilendirme yapılmıştır. Bu doğrultuda, işlendiği belirtilen bana ve ……………………..’nda öğrenim gören velisi/birinci derece yakını bulunduğum ……………………………………………… adlı öğrenciye ait görsel ve işitsel kişisel verilerin; eğitim ve öğretim süreçleri kapsamında düzenlenen faaliyet/etkinliklerin kamuoyu ile paylaşımı ve tanıtımı amacıyla, öğrencimin öğrenim gördüğü eğitim kurumu dâhil Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı siteleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile sosyal medya hesaplarında, basın yayın kuruluşlarında paylaşılmasına;

[Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde herhangi bir yere konumlandırabilirsiniz. Kısa alıntı metin kutusunun biçimlendirmesini değiştirmek için Metin Kutusu Araçları sekmesini kullanın.]

Onay veriyorum.                                                      

 ….. /…../ 2021

Velisinin/1.Derece Yakının

Adı Soyadı:……………………………………

VELİ İZİN BELGESİ

Aşağıda kimlik bilgileri yazılı bulunan velisi bulunduğum………………………………………………’nin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Edebiyat Yolu Yazar ve Şairlerinden Birine Mektup Yazma” konulu yarışmaya katılmasına izin veriyorum.

Gereğini arz ederim

Velisinin Adı Soyadı

……./……./ 2021

Öğrenci Adı Soyadı :

Okulu:

Sınıf /Şube:

*ADRES:

*TEL:

*6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişinin açık rızası ile doldurulabilir.

GENEL HÜKÜMLER

 • Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Milli Eğitim Bakanlığının izni ve onayı alındıktan sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 • Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 • Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 • Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izin ve onay alındıktan sonra İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.
 • Görme engelli bireyler yarışmaya Braille alfabesi ile veya ses kaydı ile katılabilir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya katılım gönüllük esasına göre serbesttir.
 • Ödüller Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecektir.
 • Yarışma bütçesi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanacaktır.