KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ ARASI

MEHMET AKİF ERSOY’UN ŞİİRLERİNİ GÜZEL OKUMA” YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:                                                                       

Lise ve Dengi Okul Öğrencileri Arası “Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma” Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini ezbere güzel okuma

YARIŞMANIN AMACI:

2021 yılı Cumhurbaşkanlığımız tarafından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiş olup, İstiklal Marşımızın kabulünün 100. Yıl dönümü dolayısıyla yıl boyunca İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri düzenlenecektir. Bu bağlamda yarışmacılar Mehmet Akif ERSOY’ un şiirlerini topladığı Safahat eserinde bulunan aşağıda belirlenen şiirleri seslendirebileceklerdir.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışmaya Kahramanmaraş ilinde öğrenim gören ortaöğretim kurumlarındaki (özel ve resmî) tüm öğrenciler katılabilecektir.

YARIŞMANIN GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 1. Safahat eseri (Safahat, Süleymaniye Kürsüsünde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Asım, Gölgeler) bölümlerinden oluşmaktadır. İstiklal Marşımız milletimize ve kahraman ordumuza armağan edildiği için Safahat eserinde yer almamaktadır. Ayrıca, İstiklal Marşı ile ilgili olarak ayrı kategoride yarışma düzenlendiği için yarışmacılar İstiklal Marşı ile yarışmaya katılamayacaklardır.
 2. Yarışmaya katılacak öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy’un Safahat’ından seçilen aşağıdaki şiirlerden herhangi bir şiiri ezberden veya metinden okuyarak video kayıt oluşturacaklar ve aşağıda belirtilen adrese dijital kayıt olarak göndereceklerdir.
 3. Yarışmacı öğrenciler Mehmet Akif Ersoy’un aşağıda isimleri belirtilen şiirlerinden herhangi birini okuyacaktır:

Cenk Şarkısı

Ordunun Duası

Ressam Haklı

Âtiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak

Hiç Bilenlerle Bilmeyenler Bir Olur Mu?

Bir Zamanlar Biz De Millet Hem Nasıl Milletmişiz

Uyan

Çanakkale Şehitlerine (Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor, mısrasından itibaren)

Hüsran

Yeis Yok

Bülbül

Ne Eser Ne De Semer

Zulmü Alkışlayamam

 • Yarışmaya gönderilecek video kayıtlar en az 2 en fazla 4 dakika olacaktır. Sürenin aşılması durumunda ise her bir dakika için 5 puan kesme cezası uygulanacaktır.
 • Jest, mimik, yaşama gibi ögelere puan verileceği için videoda şiiri okuyan öğrencinin görüntüsünün olması esastır. Yarışmacı, şiirleri istediği bir mekânda veya fon önünde seslendirebilir, fon müziği kullanılabilir.
 • Video Kayıtlar, mp4, mpeg, avi, mov formatlarında olacak ve dosya boyutu 100 MB’yi aşmayacaktır. Video kayıtlar, www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tradreslerinde oluşturulacak sisteme yüklenecektir.
 • Performansların video formatında olması zorunlu olup diğer ses kayıtları kabul edilmeyecektir.
 • Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerini Güzel Okuma Yarışmasında aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır.

Ezbere okuma                                          : 20 Puan

Vurgu ve tonlamayla okuma                   : 20 Puan

Beden dilini kullanma (Jest ve mimik)   : 20 Puan

Kelimeleri doğru ifade etme                   : 20 Puan

Yaşama-yorumlama                                :20 Puan

Toplam                                                    :100 puan

 1. Jüri değerlendirmesi sonucunda en yüksek puanı alan 10 yarışmacı Kahramanmaraş Finali’nde yarışmaya hak kazanacaktır.
 2. Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez. (EK-5 Form)
 3. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 4. Kayıtlar, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü  saat 23.59’a kadar video kaydı olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
 5. İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması Finaline katılmaya hak kazananlar 15 Ekim 2021 tarihinde Büyükşehir Belediyesi resmî web sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ
1İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması 
2Düzenlenecek olan yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulması 
3Katılım Formunun doldurularak video kaydının sisteme yüklenip www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerine gönderilme son tarihi24 Eylül 2021
4Finale Kalan Eserlerin Duyurulması15 Ekim 2021
5Final Programı ve Sonuçların Açıklanması26 Ekim 2021
6Ödül Töreni01 Kasım 2021
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci3000 TL
İkinci2000 TL
Üçüncü1000 TL
Mansiyon  500 TL

GENEL HÜKÜMLER

 1. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 2. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 3. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 4. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 5. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 6. Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.

TAKVİM

 1. Yarışmaya son katılım tarihi 24 Eylül 2021’dir
 2. Yarışmanın ödülü 01 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
 3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yarışma şartnamesinde belirtilen tarihlerde açıklanacaktır.