KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

“ULUSLARARASI KISA FİLM” YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:

Uluslar arası Kısa Film Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

“Senin Yunus’un Ne/Kim?” Konulu Kısa Film Yarışması

(Yarışmacılar Yunus Emre’nin kendileri için neyi ifade ettiğini anlatan bir kısa film çekeceklerdir.)

YARIŞMANIN AMACI:

Türk şiirinin temel taşlarından birini oluşturan Yunus Emre, UNESCO tarafından 2021 yılı anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Onun bütün canlılara eşit göz ile bakan felsefesini çağımızın şartlarında film sanatının imkânlarıyla anlatmak için bu yarışma düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Ülke farklılığı olmaksızın 15 yaş üstü tüm katılımcılar başvuru yapabilecektir.

YARIŞMANIN KATILIM ŞARTLARI:

 1. Filmler, kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel olmak üzere, süresi en az 2 dakika,  en fazla 40 dakika olmalıdır. Sürenin kısa tutulması esastır.
 2. Yarışmaya gönderilen filmler ve ödül alan filmlerin; yönetmenlerine haber verilmek koşulu ile ticari amaç gözetmeksizin festival organizasyonu vb. çeşitli gösterimlerde yer alması yarışmacı tarafından kabul edilmiş sayılır.
 3. Filmlerin gösterimi sırasında 3. şahıslardan doğacak her türlü senaryo, müzik vb. telif problemi eser sahibinin sorumluluğundadır.
 4. Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin yapımcı veya yönetmen olarak adı bulunmalıdır ve başvuru sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece başvuruda bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, başvuru sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.
 5. Filmin jeneriğinde senarist, yapımcı, yönetmen ve oyuncuların bilgisi yer almalıdır.
 6. Ödül alan filmler, 2021 yılında düzenlenecek olan İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerinde izleyici ile buluşacaktır.
 7. Yarışmaya katılan filmler daha önce herhangi bir organizasyonda ödül almamalıdır.
 8. Kısa filmler, başvuru sahibinin oluşturacağı video izleme kanalına yüklenecek ve filmin linki en geç 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’akadar Büyükşehir Belediyesi web sayfasında (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) oluşturulan dijital form doldurularak buraya gönderilecektir. Bunların mümkün olmaması durumunda Whatsapp danışma hattı (505-185 20 79) ile irtibat kurularak başvuru sağlanacaktır.
 9. Değerlendirme Kriterleri:

Senaryoda özgünlük                                            : 5 puan
Filmde yaratıcılık                                               : 5 puan
Filmin yarışma temasını ifade etme gücü           : 20 puan

Filmde duygu ve etkileyicilik                             : 20 puan
Filmin çekim tekniği ve kalitesi                         : 20 puan
Anlatım Dili ve kurgu                                         : 20 puan

Süre kullanımı                                                    : 5 puan

Filmin Adının uygunluğu                                    : 5 puan

 • Seçici kurulun verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 • Seçici Kurul başvuru koşullarına uymayan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.
 • Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 • İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri Kısa Film Yarışması ödülü almaya hak kazananlar, 01 Ekim 2021 tarihinde www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tradreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ
1Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmanın sosyal medyada duyurulması 
2Katılım Formunun doldurularak video kaydının sisteme yüklenip www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adresine gönderilme son tarihi24 Eylül 2021
3Dereceye Giren Eserlerin Yarışma sonuçlarının www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulması01 Ekim 2021
4Ödül Töreni18 Ekim 2021

n.  Yarışmada dereceye girecek olan yarışmacıların ödülleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci7.500 TL+Plaket
İkinci5.000 TL+Plaket
Üçüncü2.500 TL+Plaket
Mansiyon1.500 TL+Plaket
SEÇİCİ KURUL
Tarık TUFAN
Vahdet KURAL
Nazif TUNÇ

GENEL HÜKÜMLER

 1. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve kısa film sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 2. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 3. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 4. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 5. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 6. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 7. Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.

TAKVİM

 1. Yarışma için son katılım tarihi 24 Eylül 2021’dir
 2. Yarışmanın ödülü 18 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 20.00’de yapılacak törende verilecektir.
 3. Belirtilen tarihten sonra ulaşan eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından yarışma şartnamesinde belirtilen tarihlerde açıklanacaktır.