KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

YETİŞKİNLER ARASI “ÇAĞIMIZDA YUNUS’U YENİDEN ANLAMAK”

TEMALI DENEME YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:

Yetişkinler Arası “Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak” Temalı Deneme Yazma Yarışması.

YARIŞMANIN KONUSU:

Çağımızda Yunus’u Yeniden Anlamak

YARIŞMANIN AMACI:                                                                               

Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Bu yarışma, Yunus Emre’nin düşüncelerini anlamak ve anlatmak amacıyla düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN TÜRÜ: Deneme 

YARIŞMANIN KAPSAMI: Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

YARIŞMANIN KATILIM ŞARTLARI

 1. Denemenin konusu “Çağımızda Yunus Emre’yi yeniden anlamak” üzerine olacaktır.
 2. Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir makale/deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
 3. Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 4. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 5. Seçici kurulun verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 6. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 7. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 8. Şiirlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 9. Şiirler, (www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
ESERLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPUAN DERECESİ
İçerik, konuyu yansıtma ve yorumlama30 puan
Türkçenin etkin kullanımı30 puan
Özgünlük20 puan
Kompozisyon bütünlüğü20 puan
TOPLAM100 puan
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİ
1Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmanın sosyal medyada duyurulması 
2Katılım formunun elektronik ortamda doldurularak başvuru işleminin www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden yüklenmesi için son tarih24 Eylül 2021
3Dereceye Giren Eserlerin Duyurulması01 Ekim 2021
4Ödül Töreni18 Ekim 2021
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4.000 TL+Plaket
İkinci3.000 TL+Plaket
Üçüncü2.000 TL+Plaket
Mansiyon1.000 TL+Plaket
SEÇİCİ KURUL
Doç. Dr. Yakup Poyraz
Ramazan AVCI
Yalçın YÜCEL

GENEL HÜKÜMLER

 1. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 2. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 3. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 4. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 5. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 6. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 7. Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.