KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

YETİŞKİNLER ARASI “YAŞADIĞIMIZ ÇAĞA MEHMET AKİF ERSOY’UN GÖZÜYLE BAKMAK” TEMALI DENEME YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI

Yetişkinler Arası “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy Gözüyle Bakmak” Temalı Deneme Yazma Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

Yarışmanın konusu “Yaşadığımız Çağa Mehmet Akif Ersoy Gözüyle Bakmak” tır.

YARIŞMANIN AMACI:

2021 yılı Cumhurbaşkanlığı tarafından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edilmiş olup, yıl boyunca yapılacak etkinliklerde hem millî şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un tanıtılması, hem de büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin abidevi ifadesi olan Millî Marşımızın taşıdığı anlam ve önemin kavratılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Millî Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy’un yaşantısına ve eserlerine sinmiş olan rol model karakter özelliklerini anlatan deneme türünde eserlerin yazılması amaçlanmaktadır.

YARIŞMANIN KAPSAMI:

Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

YARIŞMANIN GENEL KATILIM ŞARTLARI:

 1. Her yarışmacı kendisinin yazmış olduğu bir makale/deneme ile katılacak olup yarışmaya katılan eserin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu tespit edilen eserler incelemeye alınmayacaktır.
 2. Eserler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacak olup 1.500 kelimeyi geçmeyecektir.
 3. Yarışmaya katılan eserin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da yazılacaktır.
 4. Seçici kurulun verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 5. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 6. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 7. Eserlerin basım, yayın ve telif hakları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır.
 8. Eserler,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
ESERLERİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİPUAN DERECESİ
İçerik, konuyu yansıtma ve yorumlama30 puan
Türkçenin etkin kullanımı30 puan
Özgünlük20 puan
Kompozisyon bütünlüğü20 puan
TOPLAM100 puan
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİBAŞLANGIÇBİTİŞ
1Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmanın sosyal medyada duyurulması  
2Katılım formunun elektronik ortamda doldurularak başvuru işleminin www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden yüklenmesi için son tarih 24 Eylül 2021
3Dereceye Giren Eserlerin www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulması 01 Ekim 2021
4Ödül Töreni 18 Ekim 2021
 1. Yarışmada dereceye girecek olan yarışmacıların ödülleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4.000 TL+Plaket
İkinci3.000 TL+Plaket
Üçüncü2.000 TL+Plaket
Mansiyon1.000 TL+Plaket
SEÇİCİ KURUL
Doç. Dr. Selim SOMUNCU
Duran BOZ
Erdoğan AYDOĞAN

GENEL HÜKÜMLER

 1. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 2. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 3. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 4. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 5. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 6. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 7. Bu şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.