KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İKİNCİ ULUSLARARASI KAHRAMANMARAŞ ŞİİR VE EDEBİYAT GÜNLERİ

YETİŞKİNLER ARASI “YUNUS’UN SESİ” TEMALI ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI:Yetişkinler Arası “Yunus’un Sesi” Temalı Şiir Yazma Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU:

Yunus Emre’nin tüm insanlığı kucaklayan dünya görüşünü şiir diliyle ifade etmek.

YARIŞMANIN AMACI:

Türk Dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. Yıldönümü nedeniyle 2021 yılı UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır. Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerinde din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir. Bu yarışma, Yunus Emre’nin düşüncelerini anlamak ve anlatmak amacıyla düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN TÜRÜ: Şiir

YARIŞMANIN KAPSAMI: Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.

YARIŞMANIN KATILIM ŞARTLARI:

 1. Yarışmaya ülke genelindeki 18 yaş ve üstü yetişkinler katılabilecektir.
 2. Şiirin tema’sı “Yunus’un hayat felsefesi, insanlığa sunmuş olduğu ses, duygu ve düşünce”dir.
 3. Yarışmaya katılacak şiirlerin daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yerde (basılı ve dijital olarak) yayımlanmamış olması gerekmektedir. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler ödül kazanmış olsalar dahi dereceleri iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 4. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne verdiğini kabul eder.
 5. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.
 6. Her yarışmacı, yarışmaya ancak bir ( 1 ) şiirle katılabilir.
 7. Şiirler, bilgisayar ortamında Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto, 1,5 satır aralığı olacak ve 250 kelimeyi geçmeyecektir.
 8. Yarışmaya katılan şiirin sol üst köşesine rumuz yazılacaktır. Aynı rumuz “Başvuru Formu”na da (EK-4 Form)  yazılacaktır.
 9. Şiirlerin değerlendirilmesinde;
 10. Temanın işlenişi             
 11. Dil ve üslup                    
 12. Şiirin etkileyiciliği         
 13. Şiirin ahengi                   
 14. İmgelerdeki özgünlük      ölçütleri göz önünde bulundurulacaktır.
 15. Jürinin verdiği puanlara itiraz edilemez ve puanlar değiştirilemez.
 16. Yarışmaya katılan eser sahipleri şartnameyi kabul etmiş sayılır.
 17. Ödül almaya değer görülenlerden il dışından gelecek eser sahiplerinin seyahat, konaklama ve iaşe giderleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince karşılanacaktır.
 18. Şiirler,(www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr) adreslerinde oluşturulan dijital “Başvuru Formu” doldurularak  24 Eylül 2021 Cuma günü saat 23.59’a kadar, word belgesi olarak sisteme yüklenecektir. Elden veya posta yoluyla yapılan gönderiler dikkate alınmayacaktır.
SIRA NOFAALİYET TAKVİMİBİTİŞ
1Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yarışmanın sosyal medyada duyurulması 
2Katılım formunun elektronik ortamda doldurularak başvuru işleminin www.kmedebiyatgunleri.com ve www.kahramanmaras.bel.tr adreslerindenyüklenmesi için son tarih24 Eylül 2021
3Dereceye Giren Eserlerin Yarışma sonuçları, www.kmedebiyatgunleri.comwww.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulması01 Ekim 2021
4Ödül Töreni18 Ekim 2021

Yarışmada dereceye girecek olan yarışmacıların ödülleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Birinci4.000 TL+Plaket
İkinci3.000 TL+Plaket
Üçüncü2.000 TL+Plaket
Mansiyon1.000 TL+Plaket
SEÇİCİ KURUL
İnci OKUMUŞ
Tayyip ATMACA
Mustafa KÖNEÇOĞLU

GENEL HÜKÜMLER

 1. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen eserler geri verilmeyecek ve metin sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 2. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 3. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
 4. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı çalışanları ile düzenleme, değerlendirme ve seçici kurul üyeleri yarışmaya katılamazlar. Jüri üyelerinin birinci dereceden yakınları, jürilerin bulundukları gruplarda değerlendirilemezler.
 5. Yarışmaya girecek eserlerin daha önce yayımlanmamış olması gerekmektedir.
 6. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
 7. Bu Şartnamenin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya İkinci Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri Düzenleme Kurulu yetkilidir.